شرکت صبا آرمه بتن

آدرس :
تلفن :
وب سایت :
ایمیل :

موضـوع فعاليـت شـركت صبا آرمه
-شرکت صباآرمه در تاریخ 1385/05/14 تحت شماره 277228 در اداره ثبت شرکت ها تأسیس شده است .

- سرمايه گذاري و مشـاركت در احداث سـاختمانهاي مسکونی، تجاري، اداري و شـهرك سـازي
-
طرح ، اجرا ، مديريت ونظارت بـر اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی، پل سازی، سد سازی، فرودگاه، تونل، تأسيسات و صنايع نفت  و گاز، خطوط لوله، شبکه بـرق وآب وكارخانجات صنعتی
-
انجـام كليه امـور بازرگاني اعـم از واردات و صـادرات در حوزه صنعت ساختمان
-
تهیه و خرید و  فروش زمين، ساختمانهاي مسكوني، اداري وتجاري
-
تهیه و خرید و  فروش مصالح وتجهیزات و ماشين آلات ساختمانی
-
تحصيل منابع مالي و اعتباري از بانك و ساير مؤسسات در راستای فعالیتهای شرکت

 

پروژه های اجراشده، در حال اجرا و آتی شرکت صبا آرمه:

پروژه فانوس دریا ( در حال اجرا)

پروژه فانوس دریا چالوس واقع در کیلومتر 5 جاده نمک آبرود با زیر بنای 13592 متر مربع شامل واحد های تجاری و مسکونی به ترتیب با زیر بنای 2325 متر مربع و 7296 متر مربع در حال تکمیل میباشد.

پروژه  شیخ بهائی  ( انجام شده)

پروژه شیخ بهائی واقع در خیابان شیخ بهائی خیبان دانش با زیر بنای 10906 متر مربع شامل کاربری اداری با زیر بنای 4812 مترمربع تکمیل و آماده بهره برداری میباشد . 

پروژه ولنجک ( در حال اجرا )

پروژه ولنجک واقع در خیابان 18 منطقه ولنجک با زیر بنای 15320 متر مربع شامل  11 طبقه مسکونی با زیر بنای 8864 متر مربع در حال ساخت میباشد .

 تولید کننده قطعات پیش ساخته بتنی خانه سازی ، مشارکت و سرمایه گذاری ، مدیریت و اجرای پروژه های انبوه سازی صنعتی.