معرفی کتاب تحلیل بازار مسکن ایران

تحولات بازار مسکن یکی از دل مشغولی های اکثر خانوار ایرانی است. از سوی دیگر تشخیص روندهای حرکتی بازار، ورود و خروج به هنگام از بازار و در یک کلام استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری هدفی است که فعالان بازار مسکن دنبال می کنند.

نگاهی به روند بازار مسکن کشور و عوامل موثر بر آن، حاکی از آن است که بسیاری از تحولات این بازار را میتوان پیش بینی کرد هرچند بسیاری از فعالان بازار مسکن از توانایی مورد انتظار برخوردار نیستند.

کتاب پیش رو برای طیف گسترده ای از مخاطبان تهیه شده است:

* خریداران، فروشندگان سرمایه گذاران و سازندگان مسکن

* سیاست گذاران و برنامه ریزان مسکن

* فعالان بازارهای بورس، پول، طلا و ارز

* فعالانی که به نوعی به بخش مسکن و ساختمان مرتبط می شوند